HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5 Kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐHỆ THỐNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
PHẦN THỨ NHẤT: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

PHẦN THỨ HAI: QUY CHẾ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ NỢ ĐỌNG

PHẦN THỨ BA: CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI, TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

PHẦN THỨ TƯ: HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, KINH PHÍ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

PHẦN THỨ NĂM: XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

PHẦN THỨ SÁU: GIẢI ĐÁP VỀ THU, CHI, LẬP DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


I. GIẢI ĐÁP CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

II. GIẢI ĐÁP VỀ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

III. GIẢI ĐÁP VỀ VIỆC LẬP DỰ TOÁN, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


PHẦN THỨ BẢY: GIẢI ĐÁP VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


I. GIẢI ĐÁP VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


II. GIẢI ĐÁP VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC


Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800


Công ty cổ phần sách kế toán tài chính


(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi - có hóa đơn tài chính)


Địa chỉ : 757/29 Quang Trung, P. 12, Quận Gò Vấp, TPHCM
Điện thoại :
Tel (08)5.428.9533 – 0917.797.800 Fax: (08)5.428.9533


Website: www.sachtaichinh.org - Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com


Sách cùng loại:HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH SỬ DỤNG KINH PHÍ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT 2013Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5 Kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ


650 TÌNH HUỐNG VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ SỬ DỤNG, KHẤU HAO TÀI SẢN, PHƯƠNG TIỆNTác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5 Kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ


QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI HỢP, QUẢN LÝ THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5 Kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) – CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN PHƯƠNG TIỆN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆPTác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5 Kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ


37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤTTác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN & QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆPTác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2013
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

Công ty cổ phần sách kế toán tài chính


(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi - có hóa đơn tài chính)

Địa chỉ :
757/29 Quang Trung, P. 12, Quận Gò Vấp, TPHCM
Điện thoại :
Tel (08)5.428.9533 – 0917.797.800 Fax: (08)5.428.9533
Website: www.sachtaichinh.org - Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com